Ние предлагаме комплексна, професионална грижа за възрастни хора по домовете.

Активни години
Активни години
Активни години
Активни години ЕСФАктивни години ОПРЧР
www.eufunds.bg
Тази платформа е създадена по ДБФП № BG05M9OP001-1.003-1286- C01, проект „Работни места и инвестиции в Сдружение „Хоризонти“, по процедура: BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на платформата се носи от Сдружение Хоризонти и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Активни години

Активни години е алтернатива на обичайния старчески дом. Ние предлагаме комплексна, професионална грижа за възрастни хора по домовете. Услугите ни обхващат всички сфери на живота, в които те имат нужда от помощ и подкрепа – бит, социален живот и забавления, справяне с администрация, общуване, учене на нови неща, работа, справяне с депресивни състояния и/или тревожност, палиативни грижи.

Към момента можете да ползвате услугите ни в градовете София и Пазарджик.

Можете да изберете от три пакета с услуги или комбинация от тях за 1, 3 или 12 месеца. При нужда ще се съобразим и с друг срок, за който ви е нужна нашата помощ. Само трябва да ни изпратите запитване.

Стремежът на Активни години е да бъдем гъвкави, за да сменаистина полезни на възрастните хора и техните близки, които ни се доверяват.
Във всеки пакет са включени няколко различни услуги изброени по-долу. Подробно описание на отделните услуги може да намерите тук.

Пакети от услуги:

Пакет – Уют

Включва услугите:

 • Домакинска помощ
 • Битови ремонти
 • Психологическа подкрепа

Пакет – Активност

Включва услугите:

 • Трудова активност с експерт трудово посредничество
 • Обучение
 • Психологическа подкрепа

Пакет – Социален живот

Включва услугите:

 • Помощ от социален работник/събеседник
 • Организатор/аниматор за развлечения и др. занимателни събития
 • Психологическа подкрепа

Екип

Внимателно подбираме специалистите, които се грижат за вашите близки. Екипът на Активни години включва професионалисти от различни области.

 • Социален асистент  – той е отличен компаньон, може да се грижи за домакинството, да придружава възрастния човек при посещение на институции и болници. За тази позиция избираме внимателни, открити, усмихнати хора, които бързо създават приятелски отношения и жизнерадостна атмосфера.
 • Помощник ремонт и поддръжка, организатор – извършва дребни домашни ремонти, грижи се за елементарната поддръжка на дома на възрастния човек. Когато е необходим сериозен ремонт или техник за поправка на домакински уреди, помощникът намира подходящия специалист и следи работата му.
 • Организатор/аниматор – организира групови или индивидуални събития, съобразени с интересите и вкусовете на възрастните хора. Помага им да продължат да следят културния живот в града, да се занимават с хобитата си, да се запознават с нови хора и да пътуват.
 • Социален работник/психолог – специалисти по социална работа и консултиране, които помагат не само на възрастния човек, но и на неговите близки, на цялото семейство да се справи с възникнали социални или лични проблеми. Социалният работник съдейства на своя довереник и да получи достъп до полагащите му се по закон спомагателни услуги.
 • Експерт, трудово посредничество и професионално ориентиране – негова грижа е да ориентира и посредничи на възрастните хора при намиране на различни видове заетост. Работа за повишаване на доходите, доброволческа дейност, която помага на всеки да се чувства полезен, значим и разширява социалните му контакти.

В случаи на необходимост към екипа на Активни години се присъединяват и медицинска сестра, домашна помощница, болногледачи.

Поръчайте избрания от вас пакет тук.