Ние предлагаме комплексна, професионална грижа за възрастни хора по домовете.

статии

,

Разумните улеснения са промяна на работната среда, която е необходима, за да се помогне на лице с увреждане да изпълнява работата си и да израства в нея и/или да се обучава.

АКЦЕНТ ВЪРХУ РАЗУМНИТЕ УЛЕСНЕНИЯ ЗА ЛИЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ Публикувано от сайта www.jobs4all.bg По прокет „Иновативни интегрирани услуги за подкрепена заетост за лица с увреждания“ …

,

ШВЕЙЦАРИЯ: ДОСТЪПНОСТ ЗА СЛУЖИТЕЛИ И КЛИЕНТИ – ОСИГУРЯВАНЕ НА ПО-ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ И КЛИЕНТИТЕ

Достъпност за служители и клиенти – осигуряване на по-добри възможности за служителите и клиентите Публикувано от сайта www.jobs4all.bg По прокет „Иновативни интегрирани услуги за …

,

ФОНДАЦИЯ СВЕТЪТ НА МАРИЯ, София – подкрепена заетост за лица с интелектуални затруднения

Развитие на предприемачество в определени специфични области, напр. творчески и културни индустрии Публикувано от сайта www.jobs4all.bg По прокет „Иновативни интегрирани услуги за подкрепена заетост …

,

СЪРБИЯ: РАБОТНО АНГАЖИРАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В РАЗВИТИЕТО – ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА МЛАДИ ВЪЗРАСТНИ С УВРЕЖДАНИЯ В РАЗВИТИЕТО

Проектиране на програми за млади възрастни с увреждания в развитието Публикувано от сайта www.jobs4all.bg По прокет „Иновативни интегрирани услуги за подкрепена заетост за лица …

,

РУМЪНИЯ: ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ НА ВЪЗРАСТНИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ – СТЪПКА ПО СТЪПКА КЪМ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ

РУМЪНИЯ: Подкрепена заетост на възрастни с интелектуални затруднения – стъпка по стъпка към независим живот Публикувано от сайта www.jobs4all.bg По прокет „Иновативни интегрирани услуги …