Ние предлагаме комплексна, професионална грижа за възрастни хора по домовете.

Разумните улеснения са промяна на работната среда, която е необходима, за да се помогне на лице с увреждане да изпълнява работата си и да израства в нея и/или да се обучава.

219 0

АКЦЕНТ ВЪРХУ РАЗУМНИТЕ УЛЕСНЕНИЯ ЗА ЛИЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Публикувано от сайта www.jobs4all.bg
По прокет „Иновативни интегрирани услуги за подкрепена заетост за лица с увреждания“
Финансиран по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд

Напишете коментар