Ние предлагаме комплексна, професионална грижа за възрастни хора по домовете.

Съвети и добри практики за интервю и оценка

162 0

Съвети и добри практики за интервю и оценка

Публикувано от сайта www.jobs4all.bg
По прокет „Иновативни интегрирани услуги за подкрепена заетост за лица с увреждания“
Финансиран по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд

Напишете коментар