Ние предлагаме комплексна, професионална грижа за възрастни хора по домовете.

СЪРБИЯ: РАБОТНО АНГАЖИРАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В РАЗВИТИЕТО – ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА МЛАДИ ВЪЗРАСТНИ С УВРЕЖДАНИЯ В РАЗВИТИЕТО

183 0

Проектиране на програми за млади възрастни с увреждания в развитието

Публикувано от сайта www.jobs4all.bg
По прокет „Иновативни интегрирани услуги за подкрепена заетост за лица с увреждания“
Финансиран по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд

Напишете коментар