Ние предлагаме комплексна, професионална грижа за възрастни хора по домовете.

ФОНДАЦИЯ СВЕТЪТ НА МАРИЯ, София – подкрепена заетост за лица с интелектуални затруднения

151 0

Развитие на предприемачество в определени специфични области, напр. творчески и културни индустрии

Публикувано от сайта www.jobs4all.bg
По прокет „Иновативни интегрирани услуги за подкрепена заетост за лица с увреждания“
Финансиран по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд

Напишете коментар