Ние предлагаме комплексна, професионална грижа за възрастни хора по домовете.

ШВЕЙЦАРИЯ: ДОСТЪПНОСТ ЗА СЛУЖИТЕЛИ И КЛИЕНТИ – ОСИГУРЯВАНЕ НА ПО-ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ И КЛИЕНТИТЕ

170 0

Достъпност за служители и клиенти – осигуряване на по-добри възможности за служителите и клиентите

Публикувано от сайта www.jobs4all.bg
По прокет „Иновативни интегрирани услуги за подкрепена заетост за лица с увреждания“
Финансиран по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд

Напишете коментар