Ние предлагаме комплексна, професионална грижа за възрастни хора по домовете.

,

Приключва проект “Работни места и инвестиции в Сдружение Хоризонти”

На 16.10.2017г. Сдружение „Хоризонти”, гр. Пазарджик проведе финална пресконференция в залата на БТА в гр. Пазарджик по  проект „Работни места и инвестиции в Сдружение …

Теми
547 0
,

Проект „Работни места и инвестиции в Сдружение Хоризонти”

Сдружение „Хоризонти”, гр. Пазарджик изпълнява проект „Работни места и инвестиции в Сдружение Хоризонти”, по ДБФП № BG05M9OP001-1.003-1286- C01, по процедура: BG05M9OP001-1.003 “Ново работно място …

Теми
392 0