Ние предлагаме комплексна, професионална грижа за възрастни хора по домовете.

,

ABLE – Аутизъм: Изграждане на връзки към заетостта – Персонализирана служба за заетост за хора с разстройства от аутистичния спектър, за тяхната подготовка и реализиране на открития пазар на труда

ABLE – Аутизъм: Изграждане на връзки към заетостта – Персонализирана служба за заетост за хора с разстройства от аутистичния спектър, за тяхната подготовка и …

,

РУМЪНИЯ: ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ НА ВЪЗРАСТНИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ – СТЪПКА ПО СТЪПКА КЪМ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ

РУМЪНИЯ: Подкрепена заетост на възрастни с интелектуални затруднения – стъпка по стъпка към независим живот Публикувано от сайта www.jobs4all.bg По прокет „Иновативни интегрирани услуги …

,

НОРВЕГИЯ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И СОЦИАЛНИТЕ ВЪПРОСИ – СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Министерство на здравеопазването и социалните въпроси – Стажантска програма за хора с увреждания Публикувано от сайта www.jobs4all.bg По прокет „Иновативни интегрирани услуги за подкрепена …

,

Самостоятелна заетост за лица стартирали собствен бизнес

Самостоятелна заетост за лица стартирали собствен бизнес Публикувано от сайта www.jobs4all.bg По прокет „Иновативни интегрирани услуги за подкрепена заетост за лица с увреждания“ Финансиран …

,

ЛЮКСЕМБУРГ: ADEM – AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI. НОВ ОБЩОНАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КОНТАКТ ЗА ТЪРСЕЩИ РАБОТА И РАБОТОДАТЕЛИ. СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КОНТАКТИ НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА В ЛЮКСЕМБУРГ

ЛЮКСЕМБУРГ: ADEM – Agence pour le développement de l’emploi. Нов общонационален център за контакт за търсещи работа и работодатели. Създаване на централен център за …

,

Социални предприятия на хора с увреждания разработващи нови продукти и услуги, свързани със застаряването на населението, полагане на грижи и здравеопазване

Социални предприятия на хора с увреждания разработващи нови продукти и услуги, свързани със застаряването на населението, полагане на грижи и здравеопазване Публикувано от сайта …