Ние предлагаме комплексна, професионална грижа за възрастни хора по домовете.

,

Велдия Дизайн ЕООД помага на служителите с увреждания да представят своя потенциал

Велдия Дизайн ЕООД помага на служителите с увреждания да представят своя потенциал Публикувано от сайта www.jobs4all.bg По прокет „Иновативни интегрирани услуги за подкрепена заетост …

,

Проект BG05M9OP001-2.005-0116-C01 ,,Иновативни интегрирани услуги за подкрепена заетост за лица с увреждания”

Сдружение „Хорозонти“ е партньор по нов проект „Иновативни интегрирани услуги за подкрепена заетост за лица с увреждания“, координиран от Национална федерация на работодателите на …

,

Приключва проект „Работни места и инвестиции в Сдружение Хоризонти“

На 16.10.2017г. Сдружение „Хоризонти”, гр. Пазарджик проведе финална пресконференция в залата на БТА в гр. Пазарджик по  проект „Работни места и инвестиции в Сдружение …

Теми
710 0
,

Проект „Работни места и инвестиции в Сдружение Хоризонти“

Сдружение „Хоризонти”, гр. Пазарджик изпълнява проект „Работни места и инвестиции в Сдружение Хоризонти“, по ДБФП № BG05M9OP001-1.003-1286- C01, по процедура: BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място …

Теми
502 0