Ние предлагаме комплексна, професионална грижа за възрастни хора по домовете.

Теми

,

Заетост за всички

Заетост за всички Публикувано от сайта www.jobs4all.bg По прокет „Иновативни интегрирани услуги за подкрепена заетост за лица с увреждания“ Финансиран по Оперативна програма за …

Теми
176 0
,

Сдружение „Човеколюбие“

Сдружение „Човеколюбие“ Публикувано от сайта www.jobs4all.bg По прокет „Иновативни интегрирани услуги за подкрепена заетост за лица с увреждания“ Финансиран по Оперативна програма за развитие …

Теми
144 0
,

Арт Център Хефест

Арт Център Хефест Публикувано от сайта www.jobs4all.bg По прокет „Иновативни интегрирани услуги за подкрепена заетост за лица с увреждания“ Финансиран по Оперативна програма за …

Теми
159 0
,

Корпоративен модел за заетост на хора с увреждания в Стопански дейности КЦМ ООД, Пловдив

Корпоративен модел за заетост на хора с увреждания в Стопански дейности КЦМ ООД, Пловдив Публикувано от сайта www.jobs4all.bg По прокет „Иновативни интегрирани услуги за …

Теми
165 0
,

Успешен собствен бизнес от Сияна Кисьова управител на Ния Милва ЕООД

Успешен собствен бизнес от Сияна Кисьова управител на Ния Милва ЕООД Публикувано от сайта www.jobs4all.bg По прокет „Иновативни интегрирани услуги за подкрепена заетост за …

,

Приключва проект „Работни места и инвестиции в Сдружение Хоризонти“

На 16.10.2017г. Сдружение „Хоризонти”, гр. Пазарджик проведе финална пресконференция в залата на БТА в гр. Пазарджик по  проект „Работни места и инвестиции в Сдружение …

Теми
710 0